Økologisk økonomi og utopiske love


ECO-ØKONOMI: Økonomiprofessor Ove Daniel Jakobsen er lige så vild i tankerne, som Nordlands natur er vild og mangfoldig. I hans 12. bog redder utopierne os.

Kroglund er kritiker og forfatter.
E-mail: andrewkroglund@gmail.com
Offentliggjort: 2020-01-09
Økologisk økonomi - Et perspektiv fra fremtiden
Forfatter: Ove Daniel Jakobsen
Udgiver: Flux-udgivere, Norge

Jakobsen er professor i økologisk økonomi ved Center for Økologisk Økonomi og Etik ved Handelshøjskolen i Bodø. Mange har rejst til Bodø og kommer begejstret derfra efter at have fået indsigt i grundlæggende organisk philosophy og økonomi. Men får Jakobsen høre fra andre økonomer - og i erhvervslivet? Måske måske ikke.

En alternativ tænker

Det eneste gyldige mål for økonomien er at betjene livsprocesserne i alle former for sociale og økologiske systemer, skriver Jakobsen. Der er en påstand om, at flere og flere af os nu nikker med anerkendelse. Det skulle kun mangle ifølge Klimapanelets mange rapporter og forskellige undersøgelser om tabet af naturlig mangfoldighed. Der kan være grund til at hævde, at det går ned ad bakke, og at det økonomiske system er meget kompliceret i det.

Trøsten er så, at økonomiske systemer er lavet af os og kan ændres af os. Men hvordan? Ja, siger Jakobsen, vi må se samfundet udefra for at sige noget om, hvor vi vil i en anden verden. Og det er gennem utopier, vi kan gøre det.

En leksikon

boken Økologisk økonomi er et resultat af mange års undersøgelse af andres ideer samt inspiration fra kontakt med praktikere. Dette er lige så meget en opslagsbog som en bog at læse fra a til z.

Det eneste gyldige mål for økonomien er at betjene livsprocesserne i alle slags sociale og økologiske systemer.

40 forskellige tænkere, i en periode på 100 år, præsenteres for en kort biografi og hovedideer. Det er alt fra Arne Næs, Albert Schweitzer og Polly Higgins til Kenneth Boulding og Herman Daly. Fælles for dem alle er, at de tænker store, alternative ideer, der er beregnet til at bringe verden fremad, i et system, der fremmer både økologiske, økonomiske, sociale og kulturelle værdier i en sund balance.

Abonnement 195 kr. / Kvartal

Jakobsen vil ikke skræmme dystopier. Han vil hellere lægge grundlaget utopier hvilket er så lokkende, at vi ønsker en sådan fremtid. Han finder inspiration hos en af ​​middelalderens store tænkere, den britiske Thomas Moore. Moore ville bygge gader og byrum med gode mødesteder, så borgerne kunne mødes til samtale og diskussion. Han argumenterede endvidere for, at det var vigtigt for forskellige religioner at være repræsenteret i hver by, at seks timers arbejdsdag var noget at stræbe efter, og at samfundets overordnede mål var at leve i harmoni med naturen. Dette ligner det, der kaldes overgangsbevægelsen, med dens "langsomt levende" - lokal produktion og også sin egen lokale valuta. Nogle af disse tanker kan findes i vores eneste metropol, Oslo, hvor Miljøpartiet De Grønne, både centralt og gennem forskellige kvarterer, forsøger at opnå noget af det samme, ud fra tanken om, at lokalbefolkningen selv skal tage ansvar for at sætte ind tidsprocesser til udvikling af livskvaliteten samfund.

Jakobsen er en tænker og finder mange positive træk både i liberalisterne (frihedens dimension), marxisterne (dimensionen af ​​solidaritet) og anarkisterne (de selvstyrende samfund af interesse). Hvor ender vi? I den fjerde del af bogen, hvor hovedpunkterne handler om en økologisk økonomi inspireret af utopisk anarkisme.

Marco De Angelis www.libex.eu
Ill .: Marco De Angelis, se www.libex.eu

Jacobsens lykkeland

Det moderne samfund er fanget i en umenneskelig specialisering, der har gjort ethvert individ til et lille hjul i et stort socialt maskineri. Økologen og anarkisten Jakobsen ønsker noget andet, hvor samfundet ikke kun skal være summen af ​​individer, men en helhed bestående af individer, der er forbundet via samarbejdsnetværk. I Jakobsens analyse kan dette kun ske gennem et system, der har en dyb økologisk grundlæggende forståelse.

Lokalbefolkningen skal selv tage ansvar for at igangsætte processer for at skabe livskvalitet samfund.

Så betyder det ikke, at vi har en "grøn økonomi", det er en symptombehandlende økonomi, der er underlagt kravene om vækst. en økologisk økonomipå den anden side stiller kritiske spørgsmål til økonomiens hårde kerne og ønsker samarbejdsnetværk og kvalitativ udvikling. Økosystemet er baseret på Spinozas tanker, det er økocentrisk, da hele Gaia betragtes som den samlede livsenhed. Alle levende væsener har den samme kompromisløse værdi, så ingen i princippet kan karakteriseres som mindre værdifulde end andre.

Anarkisme og Abonnement, eller log ind nedenfor, hvis du har en.