bøger på bordet
Foto: Nina Trige Andersen

Anarchistiske bogcaféer og "gensidig hjælp"


anarkisterne: Mette, Thomas og Rasmus fandt vej ind i anarkismen gennem kampen for Ungdomshuset i København for mere end et årti. De har siden været aktive i bøgercaféer, arbejdskonflikter og modstand mod racisme. Det handler først og fremmest om levet politisk oplevelse.

Trige Andersen er freelance journalist og historiker.
E-mail: nina.trige.andersen@gmail.com
Offentliggjort: 2019-12-01

Anarkisk bogmesse i efteråret var så stort, at de måtte lukke for tilmeldinger. Teen Vogue skrev for nylig "overraskende gode" artikler anarkisme og Emma Goldman. Ursula K. Le Guins forfatterskab har gennemgået en markant renæssance [se anden artikel]. I sommer fik United Anarchist Book Cafes cafébiografen Vester Vov Vov til en enkelt visning af den nye dokumentar om Le Guin, men det blev sådan en succes, at filmen stadig vises der i skrivende stund.

"Oligarkiets jernlov er ikke en moralsk kritik, det er en oplevelse," siger Rasmus Pinnerup. Derfor kalder han sig blandt andet anarkist, og derfor findes der anarkistiske grupper sjældent i samme form gennem årtier.

Af samme grund kan det også være lidt vanskeligt for udenforstående at orientere sig i det anarkistiske landskab af grupper, celler og samarbejdsallianser, der opstår, omgås, genopstår, muterer, opdeler, omorienterer og omorganiserer. "Anarkismens grundlæggende princip handler om præfigurativ organisation," siger Rasmus: "Vi organiserer på en måde, der peger mod det, vi gerne vil skabe." man vil gerne have en social form baseret på de samme strukturer.

”En hierarkisk struktur kan ikke føre til noget egalitært.” Rasmus Pinnerup slutter sig til Mette Morgenstären og Thomas Christtreu i Bogcafeen Barrikaden i København, som siden 2008 har eksisteret på Dortheavej 61 i det, som nogle stadig kalder ”det nye ungdomshus”, selvom det er mere end ti år siden det åbnede - efter flere års kamp: først til bevarelse af det «gamle» Ungdomshus på Jagtvej 69, og derefter til opførelse af en ny bygning, efter at Jagtvej 69 blev jævnet med jorden i en af mest brutale statsmagtdemonstrationer i nyere tid.

I København har de to ungdomshus - og ikke mindst deres bogcaféer - har i mange år været centrale samlingssteder for anarkister: "Bogcaféer er flyvepapirer for anarkister."

Abonnement 195 kr. / Kvartal

Rydningen af ​​Hunting Road 69

Thomas, Mette og Rasmus har haft meget forskellige veje til anarkisme, men har til fælles, at deres sti er gået gennem politisk erfaring snarere end ...


Kære læser. Du har nu læst månedens 3 gratis artikler. Så heller ikke log ind hvis du har et abonnement, eller støtter os ved at abonnere Abonnement for fri adgang?