ORIENTERING 21. februar 1970

Mindretalsgrupper er ofte blevet forfulgt og udslettet. I Tyskland blev sigøjnere og jøder udsat for massemord. I Latinamerika praktiseres menneskelig jagt på indianerne i dag.
Metoderne kan variere fra land til land, f.eks. I Frankrig man forsøger at kvæle Brittany's kultur og sprog ved at forbyde det i skole og administration. I samme position er Sami i de nordiske lande. Midlerne i forskellige lande kan blive massakreret eller skjult assimilation, men målet er det samme: at udrydde mennesker som en etnisk gruppe.

I de samiske bosættelser arbejdes der nu på at bygge militære faciliteter og øge militært personale, importere arbejdstagere til minefaciliteter, amtet skaber konstant nye positioner til at planlægge, hvor samerne skal bo, og skolen tager nye skridt til at forske på samerne.

På daglig basis kan norske administratorer, fra typister til amtsadministratorer på amtsniveau, høre "sjove" vittigheder om samernes mangel på norskkendskab. Formålet med den norske "intelligentsia" er klart: Indoktrinere, at samernes dårlige norske kendskab indikerer, at samerne er dårligt begavede og civiliserede.

På et tidspunkt, hvor centralregeringen synes at tro, at samerne bliver bedre økonomisk og socialt, Det Norske Samlaget udgiver en Orion-bog med titlen Nordisk neo-kolonialisme, red. af Lina Homme. Der er fem stillinger, der danner en helhed og viser den defekte linje i norsk samisk politik. En linje, som myndighederne stadig følger.

Den svenske samiske ombudsmand, Tomas Cramer, trækker på den historiske baggrund af samernes hævdede og lovlige rettigheder til jord og vand. På en faktisk og overbevisende måde dokumenterer han, at de nordiske lande har annekteret samernes land og frataget dem deres rettigheder.

Prof. Vilhelm Aubert er baseret på Kautokeino Rebellion i 1852, og hvordan de norske herskere med jernhånd nedbrød oprøret.

Kulturproblemet, fattigdomsproblemet og magtesløshedsproblemet er de tre punkter, som prof. Aubert diskuterer indgående. Og han advarer mod løsninger, der er baseret på det befolkning (som mange politikere stræber efter). Sådanne tanker er faktisk den gamle hårde linje med forskning i ny forklædning.

Mens mag.art. Anton Hoem behandler skolespørgsmål, lektor Nils Jernsletten adresserer kulturspørgsmålet og identitetsproblemet. Jernsletten møder de forskellige grupper, der ønsker fuld assimilering og bagatelliserer den samiske kultur. På en mesterlig måde smuldrer han deres argumenter.

Efter bestilling af ministeriet for kirke og uddannelse i 1964/65 gennemførte Hoem en undersøgelse af den samiske skolegang. Undersøgelsen afslører et fuldstændigt mislykket uddannelsestilbud til samiske børn. For nylig er der foretaget nogle forbedringer, men de når næsten alle samiske børn. Hoems efterforskning er stadig markeret som "fortrolig, måske så dette ikke bliver bredt kendt blandt samerne. Den norsksproglige uddannelse for samisktalende børn er baseret på norsk modersmålsundervisning, med det resultat, at samisktalende børn ikke når frem til viden, der svarer til minimumsplanens minimumskrav til den lille skole under deres skolegang, og vidensgabet mellem samisktalende elever og norsktalende elever øges, jo flere år de er i skole.

Stillingerne til de fire bekræfter universitetsstipendiet mag.art. Per Otnes udtaler, at samerne lever under de samme betingelser og har den samme status som almindeligt for mennesker i oversøiske kolonier, idet den eneste forskel er, at de norske myndigheder benægter dette.

Bogen skal læses af folk, der beslutter spørgsmål om samer, dvs. de kommunale myndigheder, amtsadministrationens ansatte og ministeriet. Alle vigtige beslutninger vedrørende samerne træffes af dem, fordi de valgte organer ikke samarbejder her med os. 

Klasser i denne bog skal findes på den såkaldte samiske folkehøjskole og gymnasiet med samer.

"Nordisk neo-kolonialisme" er uden tvivl den bedste samtidige bog om samiske spørgsmål, men det forhindrer selvfølgelig ikke, at der kommer noget bedre i at komme.

Af Odd Mathis Exit

NORDISK NY KOLONIALISME
Lina Homme. Orion debat
Det Norske Samfund

Læs også: Det samiske sprog er ved at drukne

 

Abonnement 195 kr. Kvartal