Bestil forårsudgaven med advarselsdokumentet her

ann@nytid.com

Lee er professor II og forfatter af blandt andet hvad USA kan lære af Kina (Berrett-Koehler forlag, 2012). © Projektsyndikat, 2019

Kan ønsket om fred vinde amerikanske krigsførere?

USA VS KINA: Den amerikanske udenrigspolitiske elite praktiserer anti-kinesisk retorik og har skåret diplomati til fordel for krav.