Globaliseringens tidløshed


Herbjørnsrud har skrevet en meget vigtig bog om det tids vigtigste politiske fænomen - men en bog for de færreste.

Forfatter til NY TID om europæiske spørgsmål.
E-mail: Pfrisvold@gmail.com
Offentliggjort: 2016-09-15
Global Knowledge. Renæssance for en ny oplysning

Globalisering er forskrækkelse

I hverdagens tale bruges ordet oftest af forretningsfolk, når de beder om skattefordele, af venstresiden, når de beder om beskyttelse af job og af højre, når de ønsker at lukke grænserne. Indtil for et par år siden kunne internationale samarbejdsfora holde dette "udyr" tomt. Faktisk globalisering Fordele, der blev udnyttet, så store dele af verden voksede ud af fattigdom, tog sig af hinanden og måtte deltage i en sund konkurrence.

Dette er ikke længere tilfældet. Nu overlever kun industrier undtagen skat - som vi ser med vores egen olie- og skibssektor samt GAFA'er (Google, Apple, Facebook og Amazon) - hvor overskuddet ikke bidrager til samfundet. Kommunikationsteknologi og klimaforandringer har gjort det umuligt for totalitære regimer at dæmpe folks råb om frihed med den foreløbige undtagelse af Kina.

alsidig

I efterkrigstiden har det organiserede samfund fået fart. Det vil være langsomt, for langsomt, vil mange sige, ringe til den måde, vi indsamler skatter og skaber job. Derudover er der fremkommet en enorm række grænseoverskridende samarbejdsfora, som i praksis er blevet arenaer for politikudvikling med enorme konsekvenser for, hvordan vi organiserer samfundet. Der er arenaer for medicin, gæld, luftfartssikkerhed, klima - alt mellem himmel og jord. Det store vakuum er inden for populisme og højreekstremisme - dette er strømme, som ingen institution kan klare. "På nettet er der et magtvakuum, hvor de mest intenst overbeviste lettest vinder," siger han Dag Herbjørnsrud i bogen globalisering. Tiden er inde til at forstå, håndtere og håndtere det mangefacetterede fænomen - noget denne bog forsøger. Ære til forfatteren for at gribe fat i Fjordmans uklare og destruktive forestillinger om virkelighed og fremhæve vores store, internationale strateger på området: Bjørnson, Welhaven, Nansen og Garborg.

Ansvar for fortiden

Dag Herbjørnsruds bog hjælper med at give os viden om globaliseringens tidløshed og kompleksitet. Han binder alle tråde sammen - fra verdenshistoriens begivenheder, filosoffer, tænkere, krigere og ideologer. Endelig! Jeg tror - her er ammunition mod nutidens populære antiglobalists, hvad enten det er den ædle lærde Asle Toje, Brexit-mester Nigel Farage eller ...

Abonnement 195 kr. / Kvartal

Kære læser. Du har nu læst månedens 3 gratis artikler. Så heller ikke log ind hvis du har et abonnement, eller støtter os ved at abonnere Abonnement for fri adgang?