Bestil forårsudgaven med advarselsdokumentet her

coronarvacciner: videnskab og myter

CHRONICLE: Videnskaben har gjort hurtige fremskridt med at producere en vaccine mod Covid-19. Men kan vaccineprogrammer være baseret på aktivt samtykke og autonomt valg fra borgernes side? Og går videnskabelig rationalitet nu hånd i hånd med kreative former for irrationalitet?

(Oversat fra Norwegian af Google Gtranslate)

Videnskabelig teknologi har udviklet en vaccine, der højst sandsynligt kan betyde, at vi er foran starten i slutningen af ​​pandemien ved at opnå flokimmunitet med 60-70% ved at tage vaccinen, noget der vil ske om cirka seks måneder. Endnu en gang har den videnskabelige civilisation gjort store fremskridt.

Men hvad med menneskelig autonomi? Er det muligt at basere vaccinationsprogrammer på gratis informeret samtykke (Ny tid 1. januar)? Dette betyder at realisere Oplysningstænkets to lige store ideer om for det første det grundlæggende valg af voksne og autonome borgere til at blive vaccineret og for det andet rationel kontrol over naturen gennem vaccinen.

Videnskabelig viden

Men hvad der synes at være fremskridt med vaccine kan føre til vaccinationstvang, nye former for overvågning og enten blind underkastelse af videnskabelig viden eller lige så blind modstand mod den nye vaccineteknologi. Hvert eneste valg om vaccination medfører også et ansvar og andre, og i et komplekst informationssamfund er begge perspektiver på vaccinen, det videnskabelige og det konspiratoriske kun et tastetryk væk.

Den sunde og rationelle skepsis, den aktive tillid og den praktiske visdom, som skal danne grundlaget for valget om at tage vaccinen, er vanskelige at realisere inden for det nuværende farmaceutiske og biopolitiske regime. Er det derfor tilfældet, at den nye vaccineteknologi kun kan implementeres i et totalitært samfund? Er Kina på denne måde fremtidens samfund? Ser vi nu tydeligt denne indbyggede modsætning i oplysningstanken – mellem rationel videnskab og autonome valg?

Freud så den intensive udnyttelse og udnyttelse af naturen som en sublim drivkraft for aggression.

Og det er netop den samme videnskabelige teknologi, der har været med til at skabe pandemien. Den intensive udnyttelse og udnyttelse af naturen, denne dominans og kontrol over naturen – noget, som Freud så som en sublim drivkraft for aggression – har bragt mennesker tættere på den virus, der findes i dyreriget. Industriel kapitalistisk og videnskabelig civilisation har derfor produceret denne virus gennem menneskelig aktivitet, der udvider sig uden grænser til naturen, så der ikke længere er uberørt natur, noget der får os mennesker til at røre ved nye og farlige vira.

Tabu mod at spise forskellige typer mad

Dette industrielle kapitalistiske produktionssystem og den videnskabelige teknologi har ført til ekspansion til ukendt territorium, og denne udvidelse var særlig farlig, da dette kapitalistiske og teknologiske produktionssystem blandede sig med den ateistiske kinesiske kultur, hvor der er lidt matabu i modsætning til den monoteistiske kristne, jødiske og islamisk kultur, der er fuld af tabuer mod at spise forskellige typer mad. I Kina kan de spise de fleste ting, såsom slanger, rotter, fugle, katte, hunde og flagermus, på markedet i Wuhan. Dette er af den enkle grund, at mennesker er fri fra den ene Gud, og derfor kan de spise alt, hvad der nærer og smager godt.

Slanger, rotter, fugle, katte, hunde og flagermus på markedet i Wuhan.

Det er endnu ikke sikkert, hvordan pandemien opstod, men de fleste forskere mener, at virussen blev overført fra et dyr, hvor flagermus er en sandsynlig kandidat. Kina er pludselig blevet relevant både som udviklingsmodel for et totalitært videnskabeligt samfund og som et eksempel på en farlig blanding mellem tradition og modernitet.

Men denne virus, skabt gennem denne sammensmeltning af videnskabelige produktionssystemer med kinesisk traditionel ikke-monoteistisk madtradition, kunne lige så godt have været produceret af videnskabeligt industrielt kapitalistisk landbrug – noget, som svineinfluenza var vidne til. Og der er forskere, der mener, at virussen først dukkede op i Italien og Spanien. Der er derfor mange muligheder for nye og farlige vira.

Og ingen ved med sikkerhed, hvor meget elendighed der er foran os, når vi skærer regnskoven og dræner sumpmarker i Amazonas for at dyrke sojabønner, som vi pumper i laks, svin, kylling og kvæg, endda får, der lever frit og ubekymret på norsk bjerggræsgange og nyd det saftige og nærende bjerggræs, vær fedtfoderet med sojabønner for at imødekomme regeringens produktionskrav – dvs. at de små landmænd kan fylde deres skrantende pengebøger ved at øge mængden af ​​fårekød.

Er det derfor tilfældet, at den nye vaccineteknologi kun kan implementeres i et totalitært samfund?

Oplysningsdialektik

Aldrig før er der udviklet en vaccine så hurtigt, netop fordi videnskaben fuldt ud er blevet et kollektivt produktionssystem, hvor viden deles i globale netværk – ligesom finanskapital scanner hele verden for investeringsobjekter. Dette netværk af videnskab er også det første skridt i retning af kunstig intelligens eller en rationel tænkemaskine. Den videnskabelige viden er blevet omdannet fra at være en håndværksviden hos fremtrædende og fantasifulde professorer til at blive industrielt produceret i gigantiske globale netværk. Den samme udviklingsproces, som først blev udviklet inden for de industrielle kapitalistiske fabrikker og senere i "kulturindustrien" gennem masseproduktion af kultur, er nu fuldt ud realiseret med den videnskabelige produktionsproces. Det er netop disse netværk af viden, der har gjort det muligt at producere vaccinen så hurtigt.

Men denne videnskabelige rationalitet kan pludselig blive til nye myter eller en meget foruroligende form for animistisk, magisk og mystisk verdensbillede. Dette er et eksempel på, hvad Adorno og Horkheimer i 1944 omtalte som "oplysningens dialektik". Inden for disse globale netværk af viden cirkulerer også de mange konspirationsteorier eller primitiv og original animisme, hvor verden animeres af gode og onde ånder, hvor der mest af alt er hemmelige sammensværgelser bag alt, hvad der sker i verden. Den primitive animisme med "tankens almægtighed" er dukket op i en ny version gennem nye myter inden for nutidens komplekse netværk og informationssamfund. Dette er en fornyet mytisk, magisk og animistisk modbevægelse til fornuft.

Tidligere var der grænser for viden om, hvilke vrangforestillinger der var mulige at fremstille, mens der i nutidens informationssamfund er uendelige mængder viden, der kan sammensættes i kreative illusioner, vrangforestillinger og konspirationsteorier. Derfor kan den nye vaccine og udviklingen af ​​videnskabelig teknologi og en række sammensværgelsesteorier om, at vaccinen er farlig, udvikles ud fra ressourcerne i et komplekst informationssamfund. Komplekse systemer svinger mellem videnskabelig udvikling og mytisk sammensværgelse eller demokratisk frihed og totalitær tvang.


LÆS OGSÅ: Er der nogen grund til at glæde sig over coronarvaccinen?

- selvreklame -
Atle Møen
Professor ved Institut for Sociologi, Universitetet i Bergen

Seneste kommentarer:

Dem med magt og autoritet har altid ønsket at skære whistleblowers

ORIENTERINGVARSEL: NEW TIME's appendiks ORIENTERING er helliget advarsel og sandhed.

Når du vil disciplinere forskning i stilhed

ORIENTERINGVARSEL: Mange der sætter spørgsmålstegn ved legitimiteten af ​​de amerikanske krige synes at være under pres af forsknings- og medieinstitutioner. Et eksempel her er Institute for Peace Research (PRIO), som har haft forskere, der historisk har været kritiske over for enhver aggressionskrig – som næppe har hørt til de nære venner af atomvåben.

En libertarian venstre?

Accelerationisme: Flere tænkere mener, at det er muligt for det, de kalder en ret selvtilfredse venstre, at udskære en bedre og friere fremtid gennem kapitalisme og teknologi.

Whistleblower af Holocaust

Orienteringalert: To mennesker mødtes i toget mellem Warszawa og Berlin….