LÆSNING OG SKRIFTLIGE PROBLEMER: Pakistan er nødt til at prioritere borgernes manglende læse- og skrivefærdigheder og bør lancere et landsdækkende program, der tager højde for landets multikulturelle og fremmedsproglige samfund.

E-mail: zarakayani@nytid.no
Offentliggjort: 2020-03-03

god læsning og skrivefærdigheder er vigtige for en lang række udviklingsmål, fra politisk deltagelse til godt helbred. Hvis mødrene har gode færdigheder, falder spædbørnsdødeligheden markant.

Børn fra områder, hvor læse- og skrivefærdighederne er lave, gør ikke kun dårligt i skolen og har dårlige økonomiske udsigter, de har også lavere forventet levealder end kammerater fra områder, hvor befolkningen har gode læse- og skrivefærdigheder.

Ikke desto mindre har Pakistan aldrig prioriteret at styrke folks læse- og skrivefærdigheder. Som et resultat har pakistanske læsefærdigheder varieret mellem 57 procent og 60 procent i løbet af det sidste årti, langt under det gennemsnitlige 67 procent i Sydasien.

I regionen har Pakistan den næst laveste færdighed efter afghanistan, og landet rangerer 150. ud af 188 lande verden over.

analfabetisme

Der er også store kønsforskelle: Blandt pakistanske mænd kan 68 procent læse og skrive, for kvinder er det tilsvarende tal 45 procent. Der er også et stort kløft mellem by og land, der har en læsefærdighed på henholdsvis 74 og 46 procent.

Abonnement 195 kr. / Kvartal

Derudover er Pakistan og Afghanistan de eneste lande i regionen, hvor der fortsat er forskelle i den yngre generation, hvilket indikerer, at læseevnerne sandsynligvis ikke vil stige i den nærmeste fremtid.

Det er ikke så svært at finde årsagen: Den pakistanske regering investerer ikke i læsefærdighed. Et skøn viser, at landet introducerede omkring 15 omfattende programmer for at forbedre disse færdigheder i årene 1947–2005, men de fleste programmer blev afbrudt i forvejen - enten på grund af regeringsskifte eller finansieringsproblemer.

Pakistans udgifter til voksenlitteraturuddannelse (ALE - Adult Literacy Education) tegnede sig kun for 0–0,4 pct. Af de samlede uddannelsesudgifter i perioden 2009–2014.

I denne periode, hvor Pakistan burde have gjort en indsats for at møde UNESCOs 2000 Education for All-program, der ville halvere antallet af voksne analfabeter inden 2015, blev det brugt færre offentlige midler til uddannelse.

Succes i Bangladesh

Pakistan er ikke alene; Få lande har haft succes med at gøre betydelige fremskridt i kampen mod analfabetisme. Men på andre ...


Kære læser. Du har allerede læst månedens 4 gratis artikler. Hvad med at støtte NY TID ved at tegne en løb online Abonnement for fri adgang til alle artikler?


Efterlad en kommentar

(Vi bruger Akismet til at reducere spam.)