Bestil forårsudgaven med advarselsdokumentet her

philosophy

"Folket vil blive ledet"

FILOSOFI:
Immanuel Kant: Filosofiens frihed

Er ytringsfrihed et spørgsmål for lærde? Har Trump og QAnon ret til ytringsfrihed? Der er meget, der tyder på, at Kant ville svare nej på dette spørgsmål.

Hvornår er det okay at lyve, og hvorfor?

LIGGE:
Lars Fr. H. Svendsen: Filosofien om løgne

Der er ingen grænser for, hvor mange løgne ledere kan fortælle folket, så længe løgnene er nyttige for staten, og andre løgnperspektiver fra filosofien i den nye bog.

Mere universel filosofi

HISTORIE::
Tid til at lære, hvad verdens mange oversættende kvindelige filosoffer syntes? Eller hvad med den udeladte afrikanske filosofi? Fire bøger giver en bredere forståelse af tankens historie.

Den økocentriske mand

NATUR::
Samtaleportræt med forfatter Erland Kiøsterud om vores økologiske ansvar.

Sovende ideologiske vira

KRONE:
Slavoj Žižek: Pandemi! Covid-19 ryster verden

Vil en langt gunstigere ideologisk virus sprede og forhåbentlig inficere os, den virus, der får os til at tænke på et andet samfund, ud over nationalstaten, et samfund, der realiserer sig selv som global solidaritet og samarbejde?

Økologisk økonomi og utopiske love

ØKO-ØKONOMI:
Ove Daniel Jakobsen: Økologisk økonomi – Et perspektiv fra fremtiden

Økonomiprofessor Ove Daniel Jakobsen er lige så vild i tankerne, som Nordlands natur er vild og mangfoldig. I hans 12. bog redder utopierne os.

Hvor var dine revolutionærer, Karl?

FILOSOFI:
Christian Labhart: Lidenskab – Mellem oprør og fratræden

Dokumentaren Passion – Between Revolt and Resignation reflekterer over menneskets vilje til at engagere sig i sin tid og til oprør.

Da Foucault tog syre i ørkenen

LSD:
Simeon Wade: Foucault i Californien

Hvordan farvede Foucaults egne oplevelser hans politiske tænkning? Og hjælper psykedelikere med angst, depression og afhængighed?

«Den vilde tænkning»

FORFATTERE::
Ursula K. Le Guin – udtalt anarkist, feminist, visionær og profet.

Kierkegaard som datidens tænker

LITERATURKRITIK:
Søren Kierkegaard (udgivet af Niels Jørgen Cappelørn): Tidsskriftartikler 1834-36, 1842-51, 1854-55

Et udvalg af Søren Kierkegaards magasinartikler er ingen let introduktion til hans tænkning. I modsætning hertil fungerer de som en markør for tænkeren som hans tids stemme.

Fra naiv national socialisme til en fornyet økologisk filosofi?


Hein Berdinesen, Lars Petter Storm Torjussen: Heideggers vilje. Filosofi, nazisme og sorte pjecer Redigeret af Dreyers Forlag, Norge

KONKLUSION: Da den eksistentielle ængstelse i dag er stigende blandt mennesker, kan Heideggers filosofi muligvis være til nytte. Er det derfor muligt at læse dele af ham i dag uden blot at fokusere på hans nazistiske sympati?

Gandhis metode

Avisredaktør::
Det er ikke let at kæmpe for fred og forsoning.